O NÁS

Sme tím ľudí, ktorí svoje skúsenosti nadobudli dlhoročným pôsobením v poskytovaní hygienického servisu v najväčšej automobilke na Slovensku. Rozľahlé priestory s vysokým počtom zamestnancov striedajúcich sa v pracovných zmenách nonstop a množstvo facilít na údržbu nás naučili rýchlemu, kvalitnému a flexibilnému prístupu. Overili sme si naše schopnosti v náročných podmienkach a zefektívnili techniky tak, že o sebe môžeme tvrdiť, že v našom odbore sme profesionáli.

Po viacerých dopytoch sme sa rozhodli naše služby rozšíriť na bytové domy a administratívne priestory, ktorých upratovanie je historicky spájané s nekvalitnou prácou, negatívnym vnímaním zo strany obyvateľov či nízkou kontrolou a koordináciou pracovníkov, čo vyúsťovalo do reklamácií a sporov.

My sme zdokonalili proces a manažment práce. Dbáme na konštantne dobrý výkon našich pracovníkov, čím odpovedáme na zvýšenú potrebu trhu a správcovských spoločností.

Dlhodobo spolupracujeme so zodpovednými zamestnancami, ktorí rozumejú pojmom pracovitosť, čistota a kvalitne odvedená práca. Zamestnávame aj vitálne dôchodkyne, študentov či ľudí s obmedzeniami a dávame im priestor na realizáciu a uplatnenie sa na trhu práce.

Zároveň trváme na systéme viacerých kontrol výkonov našich zamestnancov, aby ste sa mohli spoľahnúť na pravidelnosť prác, ich plynulý chod a čistotu vo vašom bytovom dome alebo v kancelárii za každých okolností.

Na to, aby výsledok zodpovedal čo najvyšším štandardom, používame moderné technické vybavenie, pracovné prostriedky a ekologicky odbúrateľné čistiace prostriedky, kedy pri ich použití vždy zohľadňujeme materiálové vybavenie vášho priestoru.

Svojej práci rozumieme a vieme, čo potrebujete. Preto sa o vaše vchody, spoločné priestory a kancelárie staráme už 5 rokov.